Stafi i IDM

Stafi i IDM

Sotiraq Hroni

Drejtor Ekzekutiv

Gjergji Vurmo

Drejtor Programi (MA)

Evelina Azizaj

Menaxhere LGID (MA)

Rovena Sulstarova

Menaxhere e Programit për Qeverisjen (PhD)

Denisa Shabani

Shefe e Departamentit të Financës (MA)

Alban Dafa

Hulumtues

Irma Semini

Eksperte M&V/Hulumtuese

Shefqet Shyti

Menaxher Projekti (Phd)

Besjana Kuçi

Koordinatore Projekti (M.Sc.)

Armela Xhaho

Hulumtuese (Phd Cand.)

Lorena Totoni

Eksperte e Qeverisjes Vendore

Iliada Korçari

Hulumtuese/Koordinatore Projekti (MSc.)

Genta Hoxha

Menaxhere Projekti

Romario Shehu

Koordinator Projekti

Diori Angjeli

Asistent Projekti

Daniel Prroni

Hulumtues

Anxhela Bruci

Oficere Projekti

Sara Kelmendi

Oficere Projekti/Hulumtuese

Greta Mehmeti

Oficere e Financës

Sheila Hafizi

Asistent Projekti

Megi Reçi

Menaxhere Projekti (MSc)

Durim Tabaku

Suport IT

Edlir Daci

Logjistika