Megi Reçi

Menaxhere Projekti (MSc)

Address: Shenasi Dishnica, Nd. 35, H. 1, 1017, Tirana, Albania

Megi Reçi është menaxhere projekti që punon në fushën e mirëqeverisjes, transparencës, shtetit të së drejtës dhe hapësirës qytetare.

Para se të bashkohej me ekipin e IDM, puna e saj ishte përqendruar kryesisht në advokimin për të drejtat e njeriut. Ajo ka punuar për organizatën ndërkombëtare Civil Rights Defenders, si dhe për organizata lokale në fushat e anti-diskriminimit (me fokus komunitetin Rom dhe LGBTI+), sundimit të ligjit, angazhimit qytetar dhe lirisë së shprehjes. Ajo gjithashtu ka qenë e përfshirë në punë kërkimore dhe është autore / bashkëautore e disa artikujve mbi çeshtje të drejtësisë penale, angazhimit qytetar, barazisë gjinore, transparencës etj. Përvojat e saj të mëparshme përfshijnë punë në zyra avokatie dhe praktika në institucione publike dhe të pavarura.

Ajo është diplomuar për Drejtësi në Universitetin e Tiranës dhe ka një Master Shkencor në të Drejtën Publike. Gjithashtu, ka përfunduar kurse universitare në Universitetin e Malmos, Universitetin Wake Forest dhe Fakultetin e Drejtësisë të Beogradit.

Megi zotëron rrjedhshëm gjuhën angleze dhe italiane dhe ka njohuri të mira të spanjishtes.

Publikime të zgjedhura: