Skip to content Skip to footer

Programe

Qeverisja

The Governance program strives to enhance reforming processes for the consolidation of good governance, accountability and institutional integrity, efficientpublic administration and impactful anticorruption measures.

Tags: State Capture, Integrity, Anti-Corruption, Transparency, Risk Assessments, Money Laundering

Kërkesa e vështirë e Ballkanit Perëndimor për integrimin në BE: Vështrim krahasues…

Në dy dekadat e fundit, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë pësuar transformime…
Tkurrja e hapësirës qytetare përbën një manifestim simptomatik të smbrapsjes demokratike në…

Publikime të ngjashme

Sondazh i opinionit publik: Besimi në Qeverisje 2020
Sondazhi i Opinionit “Besimi në Qeverisje” është një ushtrim vjetor për të…
Rezultate nga Monitorimi i RAP 2019/2020|Perceptimi publik për ofrimin e shërbimeve në Ballkanin Perëndimor është në rritje
  Perceptimi publik për ofrimin e shërbimeve në Ballkanin Perëndimor është në…
Raport | Pjesëmarrja e Shoqërisë Civile në Vendimmarrje në Shqipëri
  Një shoqëri civile aktive dhe e angazhuar, e aftë t’u kërkojë llogari…
Raporti i Indeksit të Qëndrueshmërisë së OShC-ve 2018 | Nëntor 2019
  Qëndrueshmëria e përgjithshme e sektorit të shoqërisë civile nuk pësoi ndryshime të…

Kërkesa e vështirë e Ballkanit Perëndimor për integrimin në BE: Vështrim krahasues…

Në dy dekadat e fundit, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë pësuar transformime…
Tkurrja e hapësirës qytetare përbën një manifestim simptomatik të smbrapsjes demokratike në…

Publikime të ngjashme

Sondazh i opinionit publik: Besimi në Qeverisje 2020
Sondazhi i Opinionit “Besimi në Qeverisje” është një ushtrim vjetor për të…
Rezultate nga Monitorimi i RAP 2019/2020|Perceptimi publik për ofrimin e shërbimeve në Ballkanin Perëndimor është në rritje
  Perceptimi publik për ofrimin e shërbimeve në Ballkanin Perëndimor është në…
Raport | Pjesëmarrja e Shoqërisë Civile në Vendimmarrje në Shqipëri
  Një shoqëri civile aktive dhe e angazhuar, e aftë t’u kërkojë llogari…
Raporti i Indeksit të Qëndrueshmërisë së OShC-ve 2018 | Nëntor 2019
  Qëndrueshmëria e përgjithshme e sektorit të shoqërisë civile nuk pësoi ndryshime të…