Programe

Qeverisja

The Governance program strives to enhance reforming processes for the consolidation of good governance, accountability and institutional integrity, efficientpublic administration and impactful anticorruption measures.

Tags: State Capture, Integrity, Anti-Corruption, Transparency, Risk Assessments, Money Laundering

Në dy dekadat e fundit, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë pësuar transformime…
Tkurrja e hapësirës qytetare përbën një manifestim simptomatik të smbrapsjes demokratike në…

Publikime të ngjashme

Broshurë “E drejta për Informim në Nivel Vendor” | Prill 2020
Broshurë "E drejta për Informim në Nivel Vendor" Kjo broshurë…
Raport | Pjesëmarrja e Shoqërisë Civile në Vendimmarrje në Shqipëri
Një shoqëri civile aktive dhe e angazhuar, e aftë t’u kërkojë llogari…
Raporti i Indeksit të Qëndrueshmërisë së OShC-ve 2018 | Nëntor 2019
  Qëndrueshmëria e përgjithshme e sektorit të shoqërisë civile nuk pësoi ndryshime të…
Dokument politikash| Azilkërkuesit vulnerabël dhe migrantët e parregullt në Shqipëri | qershor 2019
Qershor 2019 - Përgjatë viteve të fundit (2015- 2018), Shqipëria është përballur me…
Në dy dekadat e fundit, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë pësuar transformime…
Tkurrja e hapësirës qytetare përbën një manifestim simptomatik të smbrapsjes demokratike në…

Publikime të ngjashme

Broshurë “E drejta për Informim në Nivel Vendor” | Prill 2020
Broshurë "E drejta për Informim në Nivel Vendor" Kjo broshurë…
Raport | Pjesëmarrja e Shoqërisë Civile në Vendimmarrje në Shqipëri
Një shoqëri civile aktive dhe e angazhuar, e aftë t’u kërkojë llogari…
Raporti i Indeksit të Qëndrueshmërisë së OShC-ve 2018 | Nëntor 2019
  Qëndrueshmëria e përgjithshme e sektorit të shoqërisë civile nuk pësoi ndryshime të…
Dokument politikash| Azilkërkuesit vulnerabël dhe migrantët e parregullt në Shqipëri | qershor 2019
Qershor 2019 - Përgjatë viteve të fundit (2015- 2018), Shqipëria është përballur me…