Ballkani dhe BE

Ballkani dhe BE

This program area aims to offer comprehensive and timely analysis on the challenges of the Western Balkans and particularly Albania in their path towards EU accession, to encourage informed debate on opportunities of regional cooperation and to bring a WB regional perspective on contemporary EU reforming issues.

Tags: EU Accession, Acquis, Accession Negotiations. Enlargement, European Commission, Fundamentals First

Publikime të ngjashme

Siguria Kombëtare dhe Llogaridhënia:  Të gjesh baraspeshën e duhur
Prill 2021 - Klasifikimi i informacionit është një mekanizëm i rëndësishëm që…
Mungesa e angazhimeve: si qeveritë e Ballkanit Perëndimor luftojnë krimin e organizuar
Mungesa e angazhimeve: si qeveritë e Ballkanit Perëndimor luftojnë krimin e organizuar…
Transparenca dhe Llogaridhënia në Nivelin e Qeverisjes Vendore | Raport monitorimi
Raport monitorimi “Transparenca dhe Llogaridhënia në Nivelin e Qeverisjes Vendore” Një vlerësim…

Publikime të ngjashme

Siguria Kombëtare dhe Llogaridhënia:  Të gjesh baraspeshën e duhur
Prill 2021 - Klasifikimi i informacionit është një mekanizëm i rëndësishëm që…
Mungesa e angazhimeve: si qeveritë e Ballkanit Perëndimor luftojnë krimin e organizuar
Mungesa e angazhimeve: si qeveritë e Ballkanit Perëndimor luftojnë krimin e organizuar…
Transparenca dhe Llogaridhënia në Nivelin e Qeverisjes Vendore | Raport monitorimi
Raport monitorimi “Transparenca dhe Llogaridhënia në Nivelin e Qeverisjes Vendore” Një vlerësim…