Skip to content Skip to footer

Ballkani dhe BE

Ballkani dhe BE

This program area aims to offer comprehensive and timely analysis on the challenges of the Western Balkans and particularly Albania in their path towards EU accession, to encourage informed debate on opportunities of regional cooperation and to bring a WB regional perspective on contemporary EU reforming issues.

Tags: EU Accession, Acquis, Accession Negotiations. Enlargement, European Commission, Fundamentals First

Nëntor 2021 - Udhëzuesi, i hartuar në mbështetje të proceseve rehabilituese dhe…

Në kuadër të “Platformës së Politikave: Ecja përpara në axhendën e integrimit të Shqipërisë në BE”

Publikime të ngjashme

Mungesa e angazhimeve: si qeveritë e Ballkanit Perëndimor luftojnë krimin e organizuar
Mungesa e angazhimeve: si qeveritë e Ballkanit Perëndimor luftojnë krimin e organizuar…
Transparenca dhe Llogaridhënia në Nivelin e Qeverisjes Vendore | Raport monitorimi
Raport monitorimi “Transparenca dhe Llogaridhënia në Nivelin e Qeverisjes Vendore” Një vlerësim…
Ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri 2021
  Mars 2021 -Kanë kaluar gjashtë vjet që nga koha kur u…
Nëntor 2021 - Udhëzuesi, i hartuar në mbështetje të proceseve rehabilituese dhe…

Në kuadër të “Platformës së Politikave: Ecja përpara në axhendën e integrimit të Shqipërisë në BE”

Publikime të ngjashme

Mungesa e angazhimeve: si qeveritë e Ballkanit Perëndimor luftojnë krimin e organizuar
Mungesa e angazhimeve: si qeveritë e Ballkanit Perëndimor luftojnë krimin e organizuar…
Transparenca dhe Llogaridhënia në Nivelin e Qeverisjes Vendore | Raport monitorimi
Raport monitorimi “Transparenca dhe Llogaridhënia në Nivelin e Qeverisjes Vendore” Një vlerësim…
Ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri 2021
  Mars 2021 -Kanë kaluar gjashtë vjet që nga koha kur u…