Skip to content Skip to footer

Puno me ne

Pozicione Vakante

Për momentin nuk ka pozicione pune të lira. 

Prokurime

Terms of Reference Online Campaign Branding Services for Youth Participation in Parliament…
KËRKESË PËR OFERTË Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në procedurën e tenderit te…
Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në procedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për…
IDM, në kuadër të #BATproject, synon të kontribuojë në përmirësimin e politikave…

Tiranë, më 18/02/2022 KËRKESË PËR OFERTË Lënda: Kërkohet ofertë për pjesëmarrje…

Tiranë, më 17/02/2021 – Hapje procedure tenderimi me objekt “Ofertë blerje Kompjutera…

THIRRJA E PARË PËR PJESËMARRJE PËR PROJEKTIN – Instrumenti i Shoqërisë Civile kundër Korrupsionit…

Internship

Programet e Praktikave në IDM

Qëllimi i Programit të Praktikës është të ofrojë një mundësi për studentët me aftësi të larta dhe të motivuar me formime të ndryshme për të punuar në projekte dhe për të rritur aftësitë e tyre analitike në fushat kryesore të fokusit të organizatës.

IDM pranon aplikime për praktikë në mënyrë të vazhdueshme nga studentët e regjistruar në programet Bachelor, Master ose Ph.D. Praktika është e papaguar dhe kohëzgjatja mund të jetë deri në tre muaj. Praktikantët e IDM do të ofrojnë mbështetje për aktivitetet dhe punën kërkimore të organizatës, duke përftuar kështu përvojë praktike në fushën e punës së think-tank-ut, si dhe duke fituar njohuri të vlefshme në fusha specifike.

Për të aplikuar për një praktikë pranë IDM, ju lutemi dërgoni një CV dhe Letër Motivimi në [email protected].