Skip to content Skip to footer

KËRKESË PËR OFERTË

Tiranë, më 17/02/2021 – Hapje procedure tenderimi me objekt “Ofertë blerje Kompjutera dhe UPS” për Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim në kuadër të projektit “Zgjerimi i rrjetit të komuniteteve të qëndrueshme në Shqipëri nëpërmjet modelit “Shkolla Qendër Komunitare”