Rreth Nesh

Kjo faqe interneti është portali juaj për aktivitetet programore, botimet dhe burimet e IDM që lidhen me fushat kryesore të punës së saj: qeverisja dhe reforma e sektorit të sigurisë, procesi i integrimit evropian, zhvillimi i shoqërisë civile, hulumtim dhe politikë-bërje shkencore, zhvillimi i integruar, qeverisja lokale dhe fuqizimi i komunitetit. Me një përvojë 20 vjeçare, IDM kërkon të informojë, zhvillojë dhe motivojë për krijimin e një shoqërie demokratike dhe të zhvilluar.

Shpresojmë që kjo të jetë një vizitë e këndshme dhe ju inkurajojmë të ndërveproni me ne!

Ekipi i IDM

Aktivitete

aml revised alb
THIRRJE PËR PJESËMARRËS: “TRAJNIME MBI POLITIKAT E PARANDALIMIT TË PASTRIMIT TË PARAVE” Instituti…
CSO index 1
Qëndrueshmëria e përgjithshme e sektorit të shoqërisë civile në Shqipëri nuk pësoi…
Youth4Change’ clubs
Gjatë muajve tetor dhe nëntor 2021, projekti 'Angazhimi i komuniteteve në edukimin…

Donatorët