Rreth Nesh

Kjo faqe interneti është portali juaj për aktivitetet programore, botimet dhe burimet e IDM që lidhen me fushat kryesore të punës së saj: qeverisja dhe reforma e sektorit të sigurisë, procesi i integrimit evropian, zhvillimi i shoqërisë civile, hulumtim dhe politikë-bërje shkencore, zhvillimi i integruar, qeverisja lokale dhe fuqizimi i komunitetit. Me një përvojë 20 vjeçare, IDM kërkon të informojë, zhvillojë dhe motivojë për krijimin e një shoqërie demokratike dhe të zhvilluar.

Shpresojmë që kjo të jetë një vizitë e këndshme dhe ju inkurajojmë të ndërveproni me ne!

Ekipi i IDM

Aktivitete

call for grants-web-02
Thirrje për Aplikime - GRANTE THEMELORE Projekti SMART Balkans shpall thirrjen publike…
DSC01469- featured IDM - aktivitete

Përgjatë pesë viteve të fundit, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) është…

Donatorët