Qeverisja

Qeverisja

The Governance program strives to enhance reforming processes for the consolidation of good governance, accountability and institutional integrity, efficientpublic administration and impactful anticorruption measures.

Tags: State Capture, Integrity, Anti-Corruption, Transparency, Risk Assessments, Money Laundering

    Raporti “Aftësi për punë” paraqet në detaje procesin që çon…

Kërkesa e vështirë e Ballkanit Perëndimor për integrimin në BE: Vështrim krahasues…

Në dy dekadat e fundit, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë pësuar transformime…

Publikime të ngjashme

Ruajtja e Rojtarëve: Mbikëqyrja Parlamentare e Institucioneve të Pavarura në Shqipëri
Dhjetor 2021 - Në këtë dokument, argumentojmë se Parlamenti i Shqipërisë, në…
Sondazh i opinionit publik: Besimi në Qeverisje 2020
Sondazhi i Opinionit “Besimi në Qeverisje” është një ushtrim vjetor për të…
Rezultate nga Monitorimi i RAP 2019/2020|Perceptimi publik për ofrimin e shërbimeve në Ballkanin Perëndimor është në rritje
  Perceptimi publik për ofrimin e shërbimeve në Ballkanin Perëndimor është në…
Raport | Pjesëmarrja e Shoqërisë Civile në Vendimmarrje në Shqipëri
  Një shoqëri civile aktive dhe e angazhuar, e aftë t’u kërkojë llogari…

    Raporti “Aftësi për punë” paraqet në detaje procesin që çon…

Kërkesa e vështirë e Ballkanit Perëndimor për integrimin në BE: Vështrim krahasues…

Në dy dekadat e fundit, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë pësuar transformime…

Publikime të ngjashme

Ruajtja e Rojtarëve: Mbikëqyrja Parlamentare e Institucioneve të Pavarura në Shqipëri
Dhjetor 2021 - Në këtë dokument, argumentojmë se Parlamenti i Shqipërisë, në…
Sondazh i opinionit publik: Besimi në Qeverisje 2020
Sondazhi i Opinionit “Besimi në Qeverisje” është një ushtrim vjetor për të…
Rezultate nga Monitorimi i RAP 2019/2020|Perceptimi publik për ofrimin e shërbimeve në Ballkanin Perëndimor është në rritje
  Perceptimi publik për ofrimin e shërbimeve në Ballkanin Perëndimor është në…
Raport | Pjesëmarrja e Shoqërisë Civile në Vendimmarrje në Shqipëri
  Një shoqëri civile aktive dhe e angazhuar, e aftë t’u kërkojë llogari…