Skip to content Skip to footer

Hapesira Civile

Hapesira Civile

IDM contributes through research, continuous monitoring, support and policy alternatives to the betterment of the civic space – the set of conditions enabling it, the processes and deliverables of civil society aiming to advance shared interests, consolidate participatory governance and democracy.

Tags: Citizen Participation, Public Interest, Civil Society Development, Citizen Empowerment, Public Accountability

Kërkesa e vështirë e Ballkanit Perëndimor për integrimin në BE: Vështrim krahasues…

Në dy dekadat e fundit, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë pësuar transformime…
Tkurrja e hapësirës qytetare përbën një manifestim simptomatik të smbrapsjes demokratike në…

Publikime të ngjashme

Përfundime nga Konferenca: Roli i Fesë në Shoqëritë e Ballkanit Perëndimor
Përmbledhje e punimeve të konferencës Konferenca rajonale e organizuar më 11 dhe 12 qershor 2019…
Analizë: Pasiguria e zgjerimit të BE-së | Qershor 2019
Qershor 2019 – Në librin “Një histori e shkurtër e kohës”, Stephen Hawking argumenton se…
Publikimi i Konferencës: Roli i Fesë në shoqëritë e Ballkanit Perëndimor| Qershor 2019
Përmbledhje e shkurtër e fesë në vendet e Ballkanit Perëndimor, raporti i pyetësorit me persona…
Dokument Politikash: Menaxhimi i mbetjeve në shqipëri: Një mundësi për të demonstruar angazhim ndaj integrimit në BE | Maj 2019
Maj 2019 - Menaxhimi i mbetjeve është një nga sfidat më të mëdha mjedisore të…

Kërkesa e vështirë e Ballkanit Perëndimor për integrimin në BE: Vështrim krahasues…

Në dy dekadat e fundit, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë pësuar transformime…
Tkurrja e hapësirës qytetare përbën një manifestim simptomatik të smbrapsjes demokratike në…

Publikime të ngjashme

Përfundime nga Konferenca: Roli i Fesë në Shoqëritë e Ballkanit Perëndimor
Përmbledhje e punimeve të konferencës Konferenca rajonale e organizuar më 11 dhe 12 qershor 2019…
Analizë: Pasiguria e zgjerimit të BE-së | Qershor 2019
Qershor 2019 – Në librin “Një histori e shkurtër e kohës”, Stephen Hawking argumenton se…
Publikimi i Konferencës: Roli i Fesë në shoqëritë e Ballkanit Perëndimor| Qershor 2019
Përmbledhje e shkurtër e fesë në vendet e Ballkanit Perëndimor, raporti i pyetësorit me persona…
Dokument Politikash: Menaxhimi i mbetjeve në shqipëri: Një mundësi për të demonstruar angazhim ndaj integrimit në BE | Maj 2019
Maj 2019 - Menaxhimi i mbetjeve është një nga sfidat më të mëdha mjedisore të…