Skip to content Skip to footer

Përfundime nga Konferenca: Roli i Fesë në Shoqëritë e Ballkanit Perëndimor

Përmbledhje e punimeve të konferencës

Konferenca rajonale e organizuar më 11 dhe 12 qershor 2019 ofroi një mundësi unike për krerët e komuniteteve fetare, politikëbërës, akademikë dhe shoqërinë civile të Ballkanit Perëndimor që të diskutojnë mbi përmirësimin e mekanizmave socialë dhe politikë kundrejt sfidave të ardhshme për sa i përket rolit të fesë në shoqëri. Kjo ndihmon në ruajtjen dhe përforcimin e fesë si vlerë e shtuar në kuadër të mirëqenies, kohezionit social, dhe zhvillimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor.

buy vibramycin online buy vibramycin online generic

Në vijim të Publikimit të Konferencës, i cili përmban një përmbledhje të shkurtër mbi fenë në vendet e Ballkanit Perëndimor, një raport pyetësorësh dhe pesë artikuj akademikë që janë shkruar për këtë konferencë, vjen dhe një përmbledhje e punimeve të konferencës. Raporti përmban pjesë të fjalimeve hapëse dhe paraqet diskutimet që pasuan pas prezantimit të artikujve akademikë të punuara për këtë konferencë.

Klikoni për të shkarkuar Punimet e konferencës (Në Shqip).

Klikoni për të shkarkuar Punimet e konferencës (Në Anglisht).

Kjo konferencë është organizuar në kuadër të Projektit ‘Shqyrtimi i rolit të Fesë në Shoqëritë e Ballkanit Perëndimor” me mbështetjen e një granti të mundësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Holandës si pjesë e Fondit për të Drejtat e Njeriut.

buy dapoxetine online buy dapoxetine online generic

Objektivat, zbatimi dhe përfundimet e projektit janë përgjegjësi e organizatës zbatuese – Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim.

buy singulair online buy singulair online generic

Pikëpamjet dhe opinionet e shprehura në këtë projekt janë të organizatës zbatuese dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Qeverisë Holandeze.