Skip to content Skip to footer

Ballkani Perëndimor 2020: Risqet e kapjes së shtetit dhe reformat politike

Në dy dekadat e fundit, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë pësuar transformime të ndjeshme politike, sociale dhe ekonomike. Sidoqoftë, një numër sfidash të jashtëzakonshme mbeten kritike, ndër të cilat është integriteti i qeverisjes publike.

buy prelone online buy prelone online generic

Çështja e sundimit të ligjit në përgjithësi dhe antikorrupsioni në veçanti tani janë në zemër të projektit politik më konsekuent të Ballkanit Perëndimor – integrimi i tyre me organizatën kryesore të Evropës, Bashkimin Evropian.

buy vigora online buy vigora online generic

Kontributi i SELDI-it në axhendën antikorrupsion të Ballkanit Perëndimor ka qenë specifik dhe veprues, duke kërkuar të ndërtojë ura ndërmjet monitorimit, analizës dhe rekomandimeve të politikave.

Raporti Rajonal Antikorrupsion 2020 shqyrton kuadrin legjislativ dhe zhvillimet në praktikën e institucioneve shtetërore – ekzekutivin, legjislativin dhe gjyqësorin. Vlerësimi i faktorëve rregullatorë dhe institucionalë që mundësojnë korrupsionin në rajon nuk synohet si një inventar gjithëpërfshirës, por përkundrazi, thekson disa nga çështjet prioritare të rëndësishme për përpjekjet e mundshme për nxjerrjen në sipërfaqe të burimeve të përbashkëta të korrupsionit. Raporti ofron një model për raportimin e progresit antikorrupsion nga shoqëria civile në vendet e Ballkanit Perëndimor.

buy aurogra online buy aurogra online generic

Klikoni këtu për të shkarkuar raportin e plotë dhe Përmbledhjen Ekzekutive në shqip.