Siguria

Siguria

Security is one of IDM’s long-established program which generates independent analysis and resources for enhancing security sector governance, capacities to better serve as part of the Euro-Atlantic security community, and knowledge for addressing challenges related to national and regional security, including contemporary threats such as violent extremism, organised crime and foreign influences.

Tags: Armed Forces, State Police, Violent Extremism, Intelligence, Organised Crime, Regional Security, NATO

Nëntor 2021 - Udhëzuesi, i hartuar në mbështetje të proceseve rehabilituese dhe…
Hartimi dhe koordinimi i politikave të sigurisë kombëtare janë gjithnjë e më…

Publikime të ngjashme

Mbikëqyrja e Politikave të Mbrojtjes: Sfidat dhe Nevojat e Kuvendit të Shqipërisë | Dokument Politikash
Janar 2021 - Ushtria është një instrument kyç i fuqisë kombëtare. Duke qenë se ajo…
Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet” | Janar 2021
Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet”  Ky Buletin i shërben publikimit të eksperiencave dhe synon të sensibilizojë, nxisë…
Bashkëpunim shqiptaro-holandez për të luftuar krimin e organizuar ndërkombëtar | Dokument Politikash
  Së bashku apo vetëm? Nevoja për një bashkëpunim më të madh shqiptaro-holandez për të luftuar…
Raport i Monitorimit të Procesit të Vetingut në Polici 2020
 IDM është duke monitoruar procesin e zbatimit të vlerësimit kalimtar të punonjësve të Policisë së…
Nëntor 2021 - Udhëzuesi, i hartuar në mbështetje të proceseve rehabilituese dhe…
Hartimi dhe koordinimi i politikave të sigurisë kombëtare janë gjithnjë e më…

Publikime të ngjashme

Mbikëqyrja e Politikave të Mbrojtjes: Sfidat dhe Nevojat e Kuvendit të Shqipërisë | Dokument Politikash
Janar 2021 - Ushtria është një instrument kyç i fuqisë kombëtare. Duke qenë se ajo…
Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet” | Janar 2021
Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet”  Ky Buletin i shërben publikimit të eksperiencave dhe synon të sensibilizojë, nxisë…
Bashkëpunim shqiptaro-holandez për të luftuar krimin e organizuar ndërkombëtar | Dokument Politikash
  Së bashku apo vetëm? Nevoja për një bashkëpunim më të madh shqiptaro-holandez për të luftuar…
Raport i Monitorimit të Procesit të Vetingut në Polici 2020
 IDM është duke monitoruar procesin e zbatimit të vlerësimit kalimtar të punonjësve të Policisë së…