Skip to content Skip to footer

Siguria

Siguria

Security is one of IDM’s long-established program which generates independent analysis and resources for enhancing security sector governance, capacities to better serve as part of the Euro-Atlantic security community, and knowledge for addressing challenges related to national and regional security, including contemporary threats such as violent extremism, organised crime and foreign influences.

Tags: Armed Forces, State Police, Violent Extremism, Intelligence, Organised Crime, Regional Security, NATO

Nëntor 2021 - Udhëzuesi, i hartuar në mbështetje të proceseve rehabilituese dhe…

Në kuadër të “Platformës së Politikave: Ecja përpara në axhendën e integrimit të Shqipërisë në BE”

Publikime të ngjashme

Strategjia e BE-së dhe palëve të tjera të interesit në parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri | Dokument Politikash
Strategjia e BE-së dhe palëve të tjera të interesit në parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm…
Mbikqyrja e Politikave të Mbrojtjes: Sfidat dhe Nevojat e Kuvendit të Shqipërisë | Dokument Politikash
Janar 2021 - Ushtria është një instrument kyç i fuqisë kombëtare. Duke qenë se ajo…
Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet” | Janar 2021
Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet”  Ky Buletin i shërben publikimit të eksperiencave dhe synon të sensibilizojë, nxisë…
Plan Veprimi | Forcimi i Integritetit dhe Llogaridhënies së Policisë së Shtetit në Shqipëri
Janar 2021: Ky Plan Veprimi bazohet në analizën e tendencave të tre studimeve të kryera…
Nëntor 2021 - Udhëzuesi, i hartuar në mbështetje të proceseve rehabilituese dhe…

Në kuadër të “Platformës së Politikave: Ecja përpara në axhendën e integrimit të Shqipërisë në BE”

Publikime të ngjashme

Strategjia e BE-së dhe palëve të tjera të interesit në parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri | Dokument Politikash
Strategjia e BE-së dhe palëve të tjera të interesit në parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm…
Mbikqyrja e Politikave të Mbrojtjes: Sfidat dhe Nevojat e Kuvendit të Shqipërisë | Dokument Politikash
Janar 2021 - Ushtria është një instrument kyç i fuqisë kombëtare. Duke qenë se ajo…
Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet” | Janar 2021
Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet”  Ky Buletin i shërben publikimit të eksperiencave dhe synon të sensibilizojë, nxisë…
Plan Veprimi | Forcimi i Integritetit dhe Llogaridhënies së Policisë së Shtetit në Shqipëri
Janar 2021: Ky Plan Veprimi bazohet në analizën e tendencave të tre studimeve të kryera…