Siguria

Siguria

Security is one of IDM’s long-established program which generates independent analysis and resources for enhancing security sector governance, capacities to better serve as part of the Euro-Atlantic security community, and knowledge for addressing challenges related to national and regional security, including contemporary threats such as violent extremism, organised crime and foreign influences.

Tags: Armed Forces, State Police, Violent Extremism, Intelligence, Organised Crime, Regional Security, NATO

Nëntor 2021 - Udhëzuesi, i hartuar në mbështetje të proceseve rehabilituese dhe…
Hartimi dhe koordinimi i politikave të sigurisë kombëtare janë gjithnjë e më…

Në kuadër të “Platformës së Politikave: Ecja përpara në axhendën e integrimit të Shqipërisë në BE”

Publikime të ngjashme

Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet” | Janar 2021
Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet”  Ky Buletin i shërben publikimit të eksperiencave dhe synon të sensibilizojë, nxisë…
Bashkëpunim shqiptaro-holandez për të luftuar krimin e organizuar ndërkombëtar | Dokument Politikash
  Së bashku apo vetëm? Nevoja për një bashkëpunim më të madh shqiptaro-holandez për të luftuar…
Raport i Monitorimit të Procesit të Vetingut në Polici 2020
 IDM është duke monitoruar procesin e zbatimit të vlerësimit kalimtar të punonjësve të Policisë së…
Raporti: Mbrojtësit e të Drejtave të Njeriut në Shqipëri | Nëntor 2019
  Nëntor 2019 - Gjatë dy dekadave të fundit, Shqipëria ka bërë progres të konsiderueshëm në…
Nëntor 2021 - Udhëzuesi, i hartuar në mbështetje të proceseve rehabilituese dhe…
Hartimi dhe koordinimi i politikave të sigurisë kombëtare janë gjithnjë e më…

Në kuadër të “Platformës së Politikave: Ecja përpara në axhendën e integrimit të Shqipërisë në BE”

Publikime të ngjashme

Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet” | Janar 2021
Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet”  Ky Buletin i shërben publikimit të eksperiencave dhe synon të sensibilizojë, nxisë…
Bashkëpunim shqiptaro-holandez për të luftuar krimin e organizuar ndërkombëtar | Dokument Politikash
  Së bashku apo vetëm? Nevoja për një bashkëpunim më të madh shqiptaro-holandez për të luftuar…
Raport i Monitorimit të Procesit të Vetingut në Polici 2020
 IDM është duke monitoruar procesin e zbatimit të vlerësimit kalimtar të punonjësve të Policisë së…
Raporti: Mbrojtësit e të Drejtave të Njeriut në Shqipëri | Nëntor 2019
  Nëntor 2019 - Gjatë dy dekadave të fundit, Shqipëria ka bërë progres të konsiderueshëm në…