Skip to content Skip to footer

Anila Salianji

Menaxhere Projekti - SMART Balkans

Address: Shenasi Dishnica, Nd. 35, H. 1, 1017, Tirana, Albania

Anila Salianji është menaxhere e projektit “SMART Balkans” dhe një hulumtuese e re që punon në fushën e qeverisjes, transparencës dhe antikorrupsionit. Ajo është e angazhuar prej disa vitesh në sektorin e shoqërisë civile, duke kontribuar në projekte të ndryshme që kanë në fokus të rinjtë, sistemin arsimor dhe menaxhimin e financave publike.

Para se t’i bashkohej skuadrës të IDM-së, Anila ka qenë asistente kërkimesh në Qendrën Shqiptare për Kërkime Ekonomike dhe Analiste e Politikave Publike në fushën e ekonomisë dhe financës në organizatën Qëndresa Qytetare.

Ajo është diplomuar në Financë, në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës dhe ka përfunduar me sukses disa kurse për Studime Evropiane dhe Integrim e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Europian.

Anila zotëron gjuhën amtare shqipe, flet rrjedhshëm anglisht dhe ka njohuri bazike në frëngjisht.