Skip to content Skip to footer

Bora Kola

Koordinatore Projekti

Address: Shenasi Dishnica, Nd. 35, H. 1, 1017, Tirana, Albania

Bora Kola është diplomuar nga Fakulteti i Drejtësisë me Medalje të Artë në Masterin e Shkencave “E Drejtë Publike”. Ajo ka mbi pesë vjet përvojë si ekspert ligjor në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale përgjatë viteve 2019 – 2023. Në këtë rol, ajo ka qenë pjesëmarrëse aktive në hartimin e iniciativave ligjore e nënligjore kombëtare dhe marrëveshje ndërkombëtare.

Në të njëjtën kohë, nga viti 2020 deri në vitin 2023, Bora është angazhuar si asistent – lektor pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës në lëndët “Filozofi e së Drejtës” dhe “E Drejtë Publike”.

Gjithashtu, ajo është angazhuar si konsulent në Projektin Shqiptaro-Zviceran të Pronësisë Intelektuale dhe Projektin “Shkollat për Shëndetin”.