Skip to content Skip to footer

Anahi Martinez

Menaxhere Monitorimi, Vlerësimi dhe Mësimi

Address: Shenasi Dishnica, Nd. 35, H. 1, 1017, Tirana, Albania

Anahi është Menaxhere e Monitorimit, Vlerësimit dhe Mësimit në Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim. Ajo është përgjegjëse për të zhvilluar dhe zbatuar sistemin e monitorimit, vlerësimit dhe mësimit (MEL) në IDM në nivel organizate, duke integruar praktikat dhe proceset e lidhura me MEL në ekipet e programit.

Anahi është e specializuar në monitorimin dhe vlerësimin e ndërhyrjeve dhe projekteve, me më shumë se 10 vjet përvojë pune ndërkombëtare në sektorin publik, shoqërinë civile dhe akademinë. Ekspertiza e saj fokusohet në zhvillimin, planifikimin dhe zbatimin e sistemeve, procedurave, kornizave dhe mjeteve të monitorimit dhe vlerësimit, të cilat informojnë dhe mbështesin menaxhimin, drejtimin dhe vendimmarrjen.

Anahi ka një MPA (Zhvillimi Ndërkombëtar) nga Shkolla e Ekonomisë dhe Shkencave Politike (LSE) në Londër dhe një Bachelor në Ekonomi nga Qendra e Kërkimit dhe Mësimdhënies së Ekonomisë (CIDE).

Ajo zotëron gjuhët angleze, shqipe dhe spanjolle.