Skip to content Skip to footer

Raport studimor: Aftësi për punë

 

skills pic

 

Raporti “Aftësi për punë” paraqet në detaje procesin që çon në përzgjedhjen e sektorëve dhe gjeografisë, si dhe një analizë të plotë të sistemit të zhvillimit të aftësive profesionale në Shqipëri, duke u fokusuar në katër sektorë të ekonomisë. Klikoni për raportin Anglisht dhe Shqip.