Skip to content Skip to footer

THIRRJE PËR PROPOZIME – Instrumenti i Granteve të Vogla për Mbështetjen e Shoqërisë Civile për Monitorimin e RAP  [Afati: 1 nëntor 2020]

WeBER 2.0 – Fuqizimi i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar shpall thirrjen për projekt-propozime për zbatimin e ndarjes së granteve të vogla për mbështetjen e monitorimit të shoqërisë civile të reformës së administratës publike në nivelin lokal. Thirrja për propozime ka shumën totale prej 225.

buy glucophage online buy glucophage online generic

000 EUR, të destinuara për të mbështetur deri në 30 grante, secila me vlerë deri në 8000 EUR (7500 EUR mesatarisht), nga të cilat 6 në Serbi, 6 në Bosnje dhe Hercegovinë, 5 në Shqipëri, 5 në Maqedoninë e Veriut, 4 në Kosovë dhe 4 në Mal të Zi.

buy stromectol online buy stromectol online generic

Kohëzgjatja e granteve është mes 6 dhe 12 muaj. Projekti WeBER 2.0 financohet nga Bashkimi Evropian (BE).

Thirrja e plotë për Propozime dhe të gjitha dokumentet përkatëse janë në dispozicion për shkarkim më poshtë:

 

Mënyra e aplikimit dhe Informacion 

Propozimet: aplikantët duhet të dorëzojnë propozimet e tyre dhe dokumentet e nevojshme përmes postës elekronike në: [email protected] CC: [email protected] (Menaxhere e Projektit dhe Grantit)

Subjekti apo titulli i emailit duhet të përmbajë: “CfP #Weber-G-02: (shteti)_ Application” (p.sh. “CfP #Weber-G-02: Albania_ Application”).

Formulari i aplikimit: Për të shkarkuar formën e aplikimit, shikoni njoftimin e thirrjes për propozime në:  www.par-monitor.org. Ose luteni të kontaktoni Menaxheren e Projektit dhe Grantit – Jovana Knezevic, në [email protected] për formën e aplikimit.

Afati për dorëzimin e aplikimeve është: 1 nëntor 2020. Pas pranimit të aplikimit do t’ju dërgohet një email konfirmues.

buy vibramycin online buy vibramycin online generic

Pyetjet sqaruese mund të dërgohen përmes postës elektronike jo më vonë se data 1 tetor 2020 në adresën: [email protected]. Subjekti apo titulli i email-it duhet të jetë: “CfP #Weber-G-02: (shteti)_pyetje sqaruese (Clarification questions)”.

Menaxheri i  Projektit dhe Grantit nuk është i detyruar të ofrojë sqarime për pyetjet e pranuara pas kësaj date. Sqarimet do të publikohen në www.par-monitor.org jo më vonë se data 15 tetor 2020.