Skip to content Skip to footer

Zhvillimi i Modelit standard të Programit të Transparencës për qeverisjen vendore

Zhvillimi i Modelit standart të Programit të Transparencës për qeverisjen vendore

IDM është angazhuar dhe po punon per zbatimin e legjislacionit mbi të drejtën e informimit dhe konsultimit publik në nivelin vendor nëpërmjet zhvillimit dhe vënies në funksionim të një Modeli standard të Programit të Transparencës dhe Sistemit të Matjes së Transparencës dhe Llogaridhënies të përshtatur për qeverisjen vendore ne Shqiperi.

Një mbështetje e tillë do t’i mundësojë bashkive instrumente të përshtatura me specifikat e tyre për lehtësimin e ofrimit të dhënies së informacionit me interes publik në kohë dhe mënyrë efektive.

buy flexeril online buy flexeril online generic

  Miratimi i dy instrumenteve në nivelin vendor pritet të përmirësojë nivelin e transparencës dhe llogaridhënies të qeverisjes vendore në Shqipëri.

buy valif online buy valif online generic

Kjo mbështetje teknike zbatohet përgjatë vitit 2018 (Janar – Dhjetor) dhe mundësohet nga projekti  “Konsolidimi i Reformës Administrative dhe Territoriale – STAR 2”, i cili zbatohet nga Qeveria Shqiptare në partneritet me Zyrën e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim – UNDP – në Tiranë dhe është bërë i mundur nëpërmjet mbështetjes dhe bashkëpunimit me Bashkimin Evropian, qeverive të Suedisë, Italisë, Zvicrës dhe USAID.