Skip to content Skip to footer

Sigurimi i komunitetit: pajtimi, besimi dhe integrimi në Ballkanin Perëndimor

Departament: CESA
When1 Prill, 2008 to 15 Korrik, 2008
Project Description: 

Donator dhe Partner: Universiteti i Oklahomas (ShBA)

Departamenti i specializuar i IDN-së Qendra për Çështje Evropiane dhe të Sigurisë u kontraktua nga Universiteti i Oklahomas (ShBA) në kudër të një një iniciative rajonale që përfshinte vendet e Ballkanit Perëndimor, për të ndërmarrë një pyetësor kombëtar me qëllim gjetjen e tendencave ndërmjet qytetarëve shqiptarë rreth perceptimeve dhe ndjesive të tyre kundrejt vendeve të tjera të Ballkanit si dhe lidhur me organizatat ndërkombëtare dhe më tej, për të zbuluar indikatorët e ndikimit të së kaluarës. Gjetjet e pyetësorit janë përfshirë në një raport të detajuar pjesë e publikimit final të punës kërkimore rajonale.