sqen

Manual mbi bashkëpunimin trepalësh: Shoqëri Civile – Qeverisje vendore – Komuniteti i Biznesit

Ky manual përbën një bazë të mirë njohurish mbi zhvillimin e bashkëpunimit mes pushtetit vendor, shoqërisë civile dhe komunitetit të biznesit. Në konceptin e tij më të thjeshtë, partneritetin mund ta kuptojmë si bashkëpunim të ngushtë me një ose disa organizatë të tjera për realizimin e një qëllimi të përbashkët. Në këtë kuadër, “partneriteti” është një instrument i vlefshëm apo “një model organizativ”, për të kapërcyer dobësitë e politikave dhe kuadrit te qeverisjes.
Download