Skip to content Skip to footer

Prezantimi i raportit vlerësues në bashkinë SHijak – CIVILISC Project

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) organizoi sot në Shijak një tryezë diskutimi, në të cilën u prezantuan  gjetjet kryesore të raportit “Sfidat e Njësive të Qeverisjes Vendore në Luftën kundër Korrupsionit”, të përgatitur në kuadër të projektit “CIVILISC- Instrumente të shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit”, financuar nga Bashkimi Evropian. Në këtë tryezë diskutimi morën pjesë përfaqësues nga bashkia Shijak, qarku Durrës dhe shoqëria civile, me qëllim ndërtimin e komunikimit dhe nxitjen e nismave anti-korrupsion nga ana aktorëve të shoqërisë civile që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në bashkinë Shijak.

????????????????????????????????????

shijak 2 shijak 3 shijak 4