Skip to content Skip to footer

Perceptimet e shqiptareve per anetaresimin ne NATO

Ky publikim paraqet gjetjet e sondazhit të opinionit publik të ndërmarrë gjatë periudhës Mars – Maj 2007 mbi perceptimet e shqiptarëve për procesin e integrimit në NATO. Ky kishte për qëllim matjen dhe vlerësimin e perceptimeve të publikut shqiptar për NATO-n, në kuadër të perceptimeve të përgjithshme të sigurisë, njohja e NATO-s, roli i institucioneve shtetërore drejt integrimit Euro-Atlantik, siguria rajonale, si dhe përfshirja e Forcave të Armatosura Shqiptare (FA) në operacionet jashtë territorit shtetëror.

Download