sqen

Forum konsultativ: “Mbështetja e masave Anti-korrupsion në Shqipëri” në Korcë

korce-5Me 7 Tetor 2016, IDM organizoi nje forum konsultativ ne qytetin e Korces në kuader të projektit “Mbështetjen e masave Anti-korrupsion në Shqipëri” që po zbatohet nga Prezenca e OSBE-së në Tiranë.

Ne takim moren pjese aktore te shoqerive cilive, komuniteti i biznesit dhe pika e kontaktit të Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit (KKK) me qëllim dikutimin dhe vlerësimin e masave aktuale kundër korrupsionit, prezantimin e praktikave më të mira gjithashtu dhe për të diskutuar problematikat lidhur me procedurat e ankimit dhe raportimit të korrupsionit.

Gjate takimit u zhvilluan diskutime productive dhe pjesemarresit ngriten shqetesimet e tyre ne lidhje korce-4me me masat dhe mekanizmat kunder korupsionit duke shprehur qarte nevojen per permiresimin e komunikimit midis institucioneve dhe aktoreve te tjere si dhe perforcimin e besimit ne keto institucione. Diskutimet qe u zhvilluan, komentet dhe propozimet e grumbulluara kontribojne konsiderueshen ne suksesin e projektit ne fjale dhe do ti percillen instancave pergjegjese per luften kunder korrupsionit.