Skip to content Skip to footer

Pyetësor i opinionit publik mbi gratë në polici

Departament: RII
When: 17 Janar, 2009
Project Description: 

Donator: OSBE

Me mbështetjen e OSBE-së, IDM-ja ka anketuar opinionin publik në Shqipëri lidhur me pjesëmarrjen e grave në polici. Rezultatet e këtij anketimi përbënin një frymëzim për studimet pasuese të mëtejshme mbi çështjet gjinore në sektorin e sigurisë.

buy prelone online buy prelone online generic