Skip to content Skip to footer

Një vlerësim i perceptimeve të elitave shqiptare mbi kërcënimet, rreziqet dhe strategjinë e sigurisë kombëtare

Studimi dhe analiza e perceptimeve të përfaqësuesve të elitës vendore synon të japë një kontribut të çmuar në procesin dhe punën e institucioneve politikëbërëse. Gjithashtu, ky studim do të shërbejë për të ndihmuar në krijimin e një procesi të plotë dhe standardeve që do të çonin në përmirësimin e proceseve të hartimit, rishikimit, zbatimit dhe monitorimit të kuadrit të politikës së sigurisë kombëtare, në përputhje me detyrimin e Shqipërisë si vend anëtar i NATO-s dhe standardet bashkëkohore të Aleancës së Atlantikut të Veriut.

Shkarko.