Skip to content Skip to footer

Nje Axhende Shqiptare per Sigurine Rajonale

Në këtë botim janë përfshirë fjalime që u mbajtën në konferencën “Axhendë shqiptare për sigurinë rajonale” dhe rakomandimet që dolën prej saj, në mënyrë që të vlejnë për bashkërendimin e politikave shqiptare, në nivel qendror dhe vendor, në drejtim të sigurisë rajonale.

Download