Skip to content Skip to footer

Marredheniet polici media

Komunikimi midis Publikut dhe Policise se Shtetit mbetet ne fillimet e perpjekjeve per te hapur strukturat e policise ndaj publikut si dhe te forcoje besimin publik tek policia duke rritur ne menyre te tille edhe bashkepunimin e koordinimin.

Ky publikim synon te jete nje manual i komunikimit te perditshem i policise me qytetaret.

Download