Skip to content Skip to footer

Sfidat e Diversitetit Gjinor mbi Policinë e Shtetit

Studimi synon të eksplorojë qëndrimet dhe opinionet e burrave dhe grave në publikun e gjerë mbi çështjet e përfaqësimit gjinor në policinë e Shtetit. Së dyti prezanton qëndrimet e pjesëtarëve të forcave të policisë, në raport me çështjen e pjesëmarrjes së grave në polici, si dhe çështjet e balancave gjinore në strukturat e policisë.

Së treti, synon të vlerësojë kurrikulën aktuale të Qendrës së Formimit Profesional të Policisë nga këndvështrimi gjinor duke dalë në rekomandime përkatëse.

[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2014/11/Sfidat-e-diversitetit-gjinor-mbi-policinë-e-shtetit_2010.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]