Skip to content Skip to footer

Kodi i Etikës IDM

Mjedisi i punës në një organizatë mund të jetë faktor mbështetës dhe motivues vetëm nëse ka në themel vlerat dhe parimet, të cilat ai synon dhe përpiqet t’i rrënjosë.

IDM ka hartuar Kodin e Etikës për të orientuar punonjësit e organizatës në rastet e dilemave etike gjatë veprimtarisë së tyre.

Kodi i Etikës së IDM ofron modelin e sjelljes që organizata vlerëson në mënyrë që të përmbushë misionin e saj shoqëror, për një shoqëri demokratike.

Shkarko Kodin e Etikës.