Skip to content Skip to footer

Analizë: Frenimi i Ndikimit Politik në Agjencitë Antikorrupsion: Rasti i Shqipërisë | 2018

 

Ky punim ishte një kontribut në punimet e Konferencës Aspen me temë “Frenimi i ndikimit politik në institucionet e pavarura në Ballkanin Perëndimor” më 3-6 shtator 2018 në Shkup.

Kliko për të shkarkuar Shqip dhe Anglisht.