Skip to content Skip to footer

Integrimi gjinor ne sektorin e sigurise permes edukimit: rasti i kurrikulumit te Akademise se Policise Shqiptare

Abstrakt

1,080 / 5,000 Translation results Angazhimet ndërkombëtare së bashku me zhvillimet lokale kanë bërë që çështjet gjinore të ngrihen në axhendën e zhvillimit shqiptar dhe sektori i sigurisë pritet të ndjekë këtë prirje. Integrimi i gjinisë përmes arsimit është një qasje që mund të përdoret në këtë sektor si dhe në sfera të tjera.

buy zithromax online buy zithromax online generic

Duke vlerësuar rastin e kurrikulës së Akademisë së Policisë Shqiptare, ky dokument ofron dëshmi të masës në të cilën gjinia është e integruar në programet arsimore të sektorit të sigurisë në Shqipëri.

buy premarin online buy premarin online generic

Duke parë përmbajtjen dhe gjuhën e përdorur në kurrikulën e policisë, ky dokument ofron dëshmi se megjithëse janë ndërmarrë hapa për integrimin e gjinisë në programet arsimore të sektorit të sigurisë, çështjet gjinore mbeten periferike, shpesh të izoluara dhe gjuha e përdorur shpesh përforcon stereotipet gjinore. Punimi përfundon duke sugjeruar që më shumë përpjekje t’i kushtohen jo vetëm bërjes së çështjeve gjinore pjesë e këtyre programeve, por edhe integrimit të tyre në përmbajtjen dhe gjuhën e përdorur në mënyrë që të prodhohet një ndikim më i madh në promovimin e barazisë gjinore në sektorin e sigurisë.

Shkarko. Ky dokument ofrohet vetëm në Anglisht.