Skip to content Skip to footer

Indeksi i Qëndrueshmërisë së Organizatave të Shoqërisë Civile 

img_news-OSHC_153964646

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) prezantoi ditën e enjte, datë 15 korrik 2016, në ambientet e Rogner Hotel, Indeksin e Qëndrueshmërisë së Organizatave të Shoqërisë Civile – Raporti për vitin 2015, me të dhëna mbi zhvillimin, problemet dhe sfidat e shoqërisë civile në Shqipëri.

Indeksi analizon progresin e organizatave të shoqërisë civile në 29 vende në tranzicion, gjatë 19 viteve të fundit, duke u fokusuar në 7 dimensione të qëndrueshmërisë së shoqërisë civile: mjedisi ligjor, kapaciteti organizativ, qëndrueshmëria financiare, advokimi, ofrimi i shërbimeve, infrastruktura dhe imazhi publik.

Që prej prej 6 vitesh, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, realizon studimin për Shqipërinë.

Viti 2015 ishte një vit i trazuar përgjatë Europës qendrore e lindore dhe Euroazisë, si në planin politik dhe ekonomik. Paqëndrueshmëria politike u shfaq veçanërisht mbizotëruese në Europën juglindore. Megjithatë, edhe pse shoqëria civile në një sërë vendesh po përballet më zhvendosjen e demokracisë një hap mbrapa, OShC-të janë duke u përgjigjur sfidave rajonale si kriza e emigrantëve dhe promovimi i reformave të lidhura me BE-në. Gjetjet e raportit për Shqipërinë u prezantuan nga Znj.

buy penegra online buy penegra online no prescription

Aleka Papa, e cili konstatoi se mjedisi ligjor dhe qëndrueshmëria financiare, ose 2 dimensionet që renditen si barrierat më të mëdha për qëndrueshmërinë e shoqërisë civile në vend, shënuan përmirësime të vogla në 2015. Sidoqoftë, këto rritje nuk ishin të mjaftueshme për të ndikuar tek qëndrueshmëria mesatare e cila ka ngelur 3.8 (ose qëndrueshmëri në zhvillim). Duke komentuar gjetjet e raportit, Z.

buy stendra online buy stendra online no prescription

Vladimir Thano (Pro Youth / Anëtar i KKSHC), Z.

buy avana online buy avana online no prescription

Ergys Gezka (Qendra Ura / Anëtar i KKSHC) dhe Z. Juljan Papaproko (World Vision Albania) ofruan perspektivën e tyre për sfidat e sektorit sa i përket respektivisht mjedisit ligjor, qëndrueshmërisë financiare dhe ofrimit të shërbimeve. Znj. Desareta Lameborshi (Administrimi i Granteve dhe Zhvillimit Rajonal, AMSHC) diskutoi mbi rolin dhe sfidat e AMSHC si burimi kryesor i financimit publik për sektorin.

Në takim morën pjesë përfaqësues të shoqërisë civile, institucioneve shtetërore dhe AMSHC-së.indeksi usaid

Indeksi zhvillohet nga Agjencia e ShBA për Zhvillim Ndërkombëtar në partneritet me organizata vendore për secilin prej vendeve që përfshihen në indeks.

Versioni anglisht i Indeksit të Qëndrueshmërisë së Shoqërisë Civile për vitin 2015 për Evropën qendrore e lindore dhe Euroazinë mund të gjendet duke vizituar linkun: http://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society

Për raportin për Shqipërinë për vitin 2015 në gjuhën shqipe klikoni këtu!