Skip to content Skip to footer

FORCIMI I INTEGRITETIT POLICOR NË SHQIPËRI

integritet picKy botim u realizua në kuadër të Projektit “Indeksi i Integritetit të Policisë” i cili u mbështet nga një grant i Ministrisë së punëve të jashtme të Holandës në kuadër të Programit Matra për bashkëpunim Evropian.

Qëllimi i këtij studimi ka qenë gjenerimi i të dhënave me interes për zyrtarët e policisë, të cilët mund t’i shfrytëzojnë këto gjetje për zhvillimin e debateve konstruktive për përmirësimin e imazhit të policisë në drejtim të profesionalizimit, integritetit dhe përgjegjshmërisë. Për më tepër, drejtuesit e policisë duhet të marrin në konsideratë nevojën e komunikimit me publikun rreth misionit kryesor të tyre, me theks të veçantë mbi integritetin e policisë dhe kryerjes së detyrave të tyre në respektim të parimeve të shtetit të së drejtës, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe përqafimit të konceptit të policimit demokratik.

Download

Download