Skip to content Skip to footer

Përgjimi i Telekomunikacionit në Shqipëri

The Backgrounder synon të nxisë një debat më të informuar, tashmë përmes një formati të ri, mbi sfidat ligjore, politike dhe institucionale që lidhen me përgjimin e komunikimeve. Kjo punë u bazua dhe u “provokua” nga një sërë ndryshimesh në vitet e fundit në kuadrin ligjor që rregullonte një çështje kaq të ndjeshme.

buy premarin online buy premarin online generic

Seria II e punës së politikave IDM, e mbështetur nga OSI Think Tank Fund, ndjek suksesin e serisë së dokumenteve të politikave të vitit të parë (2008) përmes të cilave IDM dha një kontribut të vlefshëm në një sërë fushash si decentralizimi, marrëdhëniet polici-qeverisje vendore.

buy ventolin online buy ventolin online generic

dhe veçanërisht në lidhje me debatin për kohën e aplikimit të Shqipërisë për anëtarësim në BE.

Shkarko