Skip to content Skip to footer

Donatoret per mbeshtetjen e shoqerise civile ne shqiperi strategjite dhe praktikat

BCP11-216x300Raporti “Strategjitë dhe praktikat e donatorëve për mbështetjen e shoqërisë civile në Ballkanin perëndimor” është hartuar nga Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (BCSDN) në bashkëpunim me Universitetin Queen Mary të Londrës në vitin 2014.

buy amoxil online buy amoxil online generic

Ai paraqet një panoramë të qasjes së donatorëve ndaj shoqërisë civile në Ballkanin perëndimor, arsyet e pranisë së tyre, mekanizmat e përdorur për mbështetjen e shoqërisë civile së bashku me perceptimet e donatorëve mbi vlerën e shoqërisë civile.

buy finasteride online buy finasteride online generic

Nga ana metodologjike, raporti bazohet në 84 intervista gjysmë të strukturuara të zhvilluara me donatorët kyç në rajon dhe mbi studimin sasior të kryer në 2011, i cili identifikonte donatorët kryesorë dhe qasjen e zbatuar.

buy tadalafil online buy tadalafil online generic

Ky raport mbulon periudhën shtator 2013 – shkurt 2014.

Raporti përmban dhe një pamje të përgjithshme të ndihmës për shoqërinë civile së bashku me modalitetet e planifikimit dhe mënyrat e programimit, sipas vendeve specifike të rajonit – nga ku është përkthyer dhe ky dokument për Shqipërinë.

Raportin e plotë mund ta shkarkoni në këtë link dhe klikoni ketu për raportin për Shqipërinë.