Skip to content Skip to footer

Bashkepunimi nderbashkiak si nje alternative drejt sherbimeve publike efikase

Bashkepunimi nderbashkiak si nje alternative drejt sherbimeve publike efikase

Ky dokument politikash synon të analizojë Bashkëpunimin Ndërkomunal (KPM) si një instrument për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike në Shqipëri. Së pari, ky dokument do të shqyrtojë politikat ekzistuese, kornizën ligjore dhe strukturat për BNK-në. Më tej do të identifikojë, analizojë dhe vlerësojë praktikat e zhvillimit të bashkëpunimit ndërkomunal të cilat kanë rezultuar të suksesshme. Së fundi, ai nxjerr një sërë rekomandimesh politikash për përmirësimin e bashkëpunimit ndërkomunal si një premisë për ofrimin efikas të shërbimeve publike. Kliko për të shkarkuar dokumentin.