Skip to content Skip to footer

Ku po gabojne donatoret, shteti dhe shoqeria civile?

 

Shoqëria Civile (SHC) është në përpjekje të vazhdueshme për të gjeneruar vlerë të shtuar në përpjekjet transformuese të vendit, shpesh herë “e ftuar” nga partnerët ndërkombëtarë, të cilët “sponsorizojnë” reformat në vend në fusha të tilla si demokratizimi, të drejtat e njeriut, mirë-qeverisja, përfshirja qytetare si edhe reformat ë tjera specifike.

Download