Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim

Mirëserdhët

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) është një organizatë e pavarur joqeveritare e themeluar në nëntor të vitit 1999 në Tiranë. IDM punon për forcimin e shoqërisë civile në Shqipëri, për monitorimin, analizimin dhe përparimin  e proceseve integruese si dhe ndihmon për konsolidimin e mirë-qeverisjes dhe hartimin e politikave gjithëpërfshirëse. Përzgjedhja e aktiviteteve nga IDM është një tjetër përpjekje për të shkuar përtej projekteve të thjeshta dhe me ndikim të kufizuar. Aktivitetet e IDM-së janë pjesë e përpjekjeve të saj të vazhdueshme për të forcuar vlerat e përbashkëta dhe për të pasur ndërveprim efikas në të gjithë spektrin e gjerë të aktorëve politikë dhe jo-politikë në Shqipëri.

IDM është e përkushtuar ndaj rritjes së të kuptuarit të sfidave aktuale për të formësuar strategji të qëndrueshme reformash dhe politikash publike në fushat sociale-ekonomike dhe në shtyllat themelore të zhvillimit politik, si edhe për të çuar përpara qasjet rajonale me kosto efikase për mbështetjen e nismave të bashkëpunimit sektorial dhe ndër-sektorial të aktorëve kryesorë bazuar në studime të qëndrueshme, në vlerësime politikash dhe në analiza shumëplanëshe.

Këto parime dhe objektiva bazë përbëjnë thelbin e misionit tonë, sipas të cilit IDM i jep formë prioriteteve të programit të saj, formëson rezultatet e punës dhe nxit shërbimet dhe kontributin në përpjekjet e shoqërisë civile. Struktura e IDM-së përbëhet nga tre departamente/fusha kryesore programatike. 

 

Drejtuesit e IDM-së

 

 

 

 

 

Sotiraq Hroni – Drejtor Ekzekutiv

 

 

 

 

 

 

Gjergji Vurmo – Drejtor Programi

 

 

Departamentet e IDM-së

 

 

 

 

 

 Qendra për Çështje Evropiane dhe të Sigurisë  (CESA)

 

    

 

Departamenti i Qeverisjes Vendore dhe Zhvillimit të Integruar (LGID)


 

 

Nisma për Kërkim dhe Inovacion (RII)

 

 

 

 Njësia/Sektori i Mbështetjes Administrative

 

 

 

  

Denisa Shabani – Shefe e Sektorit të financës

 

 

 

 

  

 

Brixhilda Halilaj – Financiere

 

Durim Tabaku – IT / Webmaster

Ardjan Ustaj – Shofer dhe mbështetës i logjistikës