Skip to content Skip to footer

Vleresimi i Lidereve ne Maqedoni dhe Shqiperi: A mundet elitat te promovojme ndryshim social ?

 

Vleresimi i Lidereve ne Maqedoni dhe Shqiperi: A mundet elitat te promovojme ndryshim social” eshte nje studim ne kuader te Programit Rajonal i Promovimit Studimor ne Ballkanin Perendimor i implementuar nga IDM dhe CRPM.

Download