Skip to content Skip to footer

Vleresimi i korrupsionit ne Evropen Juglindore

Anti-Corruption Reloaded

Lidershipi i Evropës Juglindore për Zhvillim dhe Integritet (SELDI) është një nismë kundër korrupsionit dhe qeverisjes së mirë e krijuar nga OSHC nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia. SELDI kontribuon në një shoqëri civile dinamike në rajon, e aftë për të marrë pjesë në debatin publik dhe për të ndikuar në procesin e politikave dhe vendimmarrjes në fushën e antikorrupsionit dhe qeverisjes së mirë.

Nisma krijoi një koalicion për zhvillimin dhe miratimin e një strategjie rajonale të OSHC-ve dhe agjendës së veprimit dhe kryen monitorimin e qeverisjes së mirë.

SELDI rrit ndërgjegjësimin e publikut dhe mbron politikat reformiste përmes Forumeve Rajonale të Qeverisjes së Mirë dhe Politikave Kundër Korrupsionit.

Shkarko vetëm në Anglisht