Skip to content Skip to footer

[Mbyllur] Sesion informimi – Programi i Grantit për Ngritjen e Kapaciteteve të Shoqërisë Civile dhe Advokimin

Në kuadër të Thirrjes për projekt-propozime “Programi i Grantit për Ngritjen e Kapaciteteve të Shoqërisë Civile dhe Advokimin të projektit ALTER (Territore Aktive Lokale për zhvillimin Ekonomik të zonave Rurale), financuar nga Bashkimi Evropian, implementuar nga një konsortium rrjetesh rurale në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi, IDM Albania (si organizata implementuese e projektit në emër të Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural), organizon “Sesion informimi – Thirrje për Grante” për prezantimin dhe informimin mbi thirrjen për organizatat e shoqërisë civile në Shqipëri, më 05 dhjetor 2017, ora 10:00, në ambientet e Qendrës së Informimit të BE-së në Tiranë.

Ju lutem gjeni bashkangjitur Ftesë: Sesion Informimi