Skip to content Skip to footer

Vleresim i rolit te Institucioneve te pavarura ne ecurine e reformes se sektorit te sigurise ne Shqiperi

Ky punim kërkimor analizon Institucionet e Pavarura të Mbikëqyrjes (IPM) në Shqipëri.

 IPM-të përfshijnë institucionet të cilat krijohen nga Kuvendi dhe që raportojnë përpara tij. Ato përbëjnë një pjesë kryesore të qeverisjes demokratike të sektorit të sigurisë.

Së bashku me pushtetin ekzekutiv, legjislativin dhe gjyqësorin IPM-të kontribuojnë për të mbajtur sektorin e sigurisë të përgjegjshëm kundrejt përfaqësuesve civilë të zgjedhur.

Anglisht Shqip