Skip to content Skip to footer

Tryeza Diskutimi Rajonale mbi Integritetin Policor si Mjet në Luftën kundër Korrupsionit

Në vijim të perpjekjeve dhe aktiviteteve për forcimin e integritetit në  Policinë e Shtetit (PSH), IDM në koordinim me Drejtorinë e Performancës dhe Standardeve Profesionale të PSH, zhvilluan kater tryeza diskutimi rajonale me përfaqësim të gradave dhe moshave të ndryshme gjatë periudhës nëntor-dhjetor 2015 në Fier, Pogradec, Lezhe dhe Tiranë.

Keto tryeza u realizuan në kuadër të Projektit “Indeksi i Integritetit të Policisë” i cili u mbështet nga një grant i Ministrisë së punëve të jashtme të Holandës në kuadër të Programit Matra për bashkëpunim Evropian.

IMG_2995 IMG_3001 IMG_3002 IMG_3003 IMG_3132 IMG_3136 (1) IMG_3136 IMG_3142 IMG_3145 IMG_3197 IMG_3201 IMG_3207