Skip to content Skip to footer

Fuqizimi Ekonomik i Gruas

Ky udhëzues u përgatit nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Departamenti për Qeverisje Vendore dhe Zhvillim të Integruar me mbështetjen financiare dhe teknike të Entit të Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave në Shqipëri (UN Women) në kuadër të projektit “Fuqizimi i Grave përmes Ngritjes së Klasterit Ekonomik”.

[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/guidelines_-_klasteri_ne_diber-final-v3.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]