Skip to content Skip to footer

Publikimi i revistës së përtremuajshme “Çështje të Sigurisë”

Departament: CESA
When: 2 Janar, 2006
Project Description: 

Donatorë: Divizioni i Diplomacisë Publike i NATO-s, Bizneset shqiptare

Gazeta “Çështje të Sigurisë” u lançua nga IDN-ja në vitin 2006 me qëllim promovimin e një debate akademik të mirëinformuar akademikësh dhe ekspertësh mbi çështjet e sigurisë. Botimi ofron analiza të qarta, studime kërkimore dhe artikuj që lidhen me sigurinë, proceset e integrimit, sfidat rajonale, evropiane dhe ndërkombëtare të sigurisë etj.