Skip to content Skip to footer

Studim: Radikalizmi Fetar dhe Ekstremizmi i Dhunshëm në Shqipëri

 

Ky studim ka mbledhur, gjeneruar dhe analizuar të dhëna mbi fenomenin e radikalizimit fetar dhe ekstremizmit të dhunshëm me synimin për të informuar politikëbërjen dhe aktorët e përfshirë në trajtimin e këtij fenomeni dhe sfidave të ndërlidhura me të. Metodologjia e kërkimit i afrohet identifikimit dhe analizës gjithëpërfshirëse të kontekstit duke përdorur një sërë burimesh për të kuptuar shtrirjen dhe rëndësinë e disa faktorëve që mundësojnë ose nxisin radikalizimin fetar dhe format e ekstremizmit të dhunshëm. Kliko këtu për të shkarkuar studimin.