Skip to content Skip to footer

Sondazhi i opinionit publik: Besimi në qeveri 2015

 

Ky sondazh i opinionit synon të evidentojë nivelin e besimit të publikut tek institucionet qeveritare si dhe qëndrimin e qytetarëve ndaj punës së institucioneve publike dhe ofrimit të shërbimeve në Shqipëri. U përdor përqasja e kampionit me kuotë, duke zgjedhur një numër të barabartë të intervistuarish nga secila prej 61 bashkive në vend, me një kampion prej 1,600 të intervistuarish. Kliko këtu për versionin Anglisht dhe Shqip në: Raporti i plote_ sondazhi_besimi ne qeveri_2015.