Sistemi i mbrojtjes civile në Shqipëri dhe bashkëpunimi rajonal lidhur me të

 

Ky studim ofron një analizë të shkurtër, në lidhje me pikat e forta dhe të dobëta të sistemeve DRR & CP në Shqipëri, si dhe sugjeron disa mënyra të besueshme për përmirësimin e kapacitetit të Shqipërisë në trajtimin e fatkeqësive natyrore/të shkaktuara nga njeriu.
Shkarko