Skip to content Skip to footer

Reformimi i Territorit në Shqipëri: Dimensionet Demokratike të Konsolidimit Territorial

[button linking=”default” link=”http://idmalbania.org/wp-content/uploads/2021/11/dokument_politikash_-_reforma_e_territorit_2014-1.pdf” align=”left” size=”medium” type=”standard” style=”solid” icon=”download” title=”Download”]Download[/button]