Skip to content Skip to footer

Rrjeti për Zgjerimin Rural në Ballkanin Perëndimor nëpërmjet Reformës së Kurrikulës (WBREN)

Departament: LGID
When: 10 Qershor, 2009 to 1 Janar, 2012
Project Description: 

Donatori: Komisioni Evropian (TEMPUS IV)

Partnerët: Universiteti i Readings (Angli), Universiteti i Helsinkit (Finlandë). Universiteti i Wageningen (Holandë), Universiteti Çek i Shkencave të Jetës (Republika Çeke.

buy fildena online buy fildena online generic

); Universiteti Shtetëror i Tetovës (Maqedoni); Universiteti Goce Delcev (Maqedoni); Universiteti Bujqësor i Tiranës (Shqipëri), Universiteti Fan S. Noli; ( Shqipëri); Universiteti Singidunum (Serbi); Universiteti i Novi Sadit (Serbi); Universiteti i Banja Lukas (BiH); Universiteti i Sarajevës (BiH); Federata e Fermerëve (Maqedoni); Fondacioni Agro-qendra për Arsim (Maqedoni); Shoqata e Fermerëve Moba (Serbi); Natura Balkanika (Serbi); Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (Shqipëri), Shoqata Agro-Ambientaliste Shqiptare (Shqipëri. Agjencia për Bashkëpunim, arsim dhe Zhvillim (BiH); Qendra për Zhvillim Rural dhe Bujqësor (BiH); Grupi i Punës Rajonal për Zhvillimin Rural të Evropës Juglindore (organizatë ndër-qeveritare e vendeve të Ballkanit).

buy vardenafil online buy vardenafil online generic

Iniciativa rajonale “Rrjeti për zgjerimin Rural nëpërmjet Reformës së Kurrikulës” (ËBREN) është një projekt ndërmarrë në kuadër të programit Tempus IV i cili do të adresojë mungesën dhe nevojën për një kurrikulë të zhvillimit rural dhe reformave në rajonin e Ballkanit Perëndimor me anë të trajnimit, zhvillimit dhe implementimit të programeve të zhvillimit rural duke ndjekur dy drejtime: edukimin rural formal dhe atë informal. Departamenti i Qeverisjes Vendore dhe Zhvillimit të Integruar i IDN-së, si pjesë e një konsorciumi ndërkombëtar do të japë ekspertizë për zhvillimin rural dhe do të koordinojë implementimin e aktiviteteve të projekteve në Shqipëri. Projekti bazohet në të kuptuarin se edukimi mbi reformën për zhvillimin rural është kryesor për pajisjen e aktorëve përkatës brenda dhe jashtë institucioneve të arsimit të lartë me mundësinë për të ndërtuar një kuadër për aderimin në BE dhe për të përmbushur qëllimet e Strategjive për Zhvillimin Rural të secilit prej vendeve të përfshira. Duke ndërtuar këto kapacitete, qëllimet e përgjithshëm të zhvillimit rural dhe të progresit në komunitetet tona rurale do të bëhen realitet.

buy elavil online buy elavil online generic

Prandaj, gjatë tre vjetëve në vazhdim projekti do të (1) zhvillojë dhe përmirësojë kompetencat e profesionistëve të arsimit jo-formalë, të cilët do të krijojnë dhe japin trajnime modularë jo-formalë për aktorët në fushat e bujqësisë dhe zhvillimit rural; (2) prezantojnë një Certifikatë ndër-disiplinare në përputhje me kriteret e ECTS-ve në Projektet e Zhvillimit Rural për Institucionet më të Mira të Arsimit të Lartë në Ballkanin Perëndimor; (3) Vendosë Qendra për Zhvillimin Rural në të gjitha institucionet kryesore të arsimit të lartë në Ballkanin Perëndimor të cilat mbështetin programin e QZHR-ve dhe aktivitetet përkatëse, dhe (4) të shtojë bashkëpunimin rajonal nëpërmjet krijimit të Rrjetit për Shtrirje/zgjerim Rural të Ballkanit Perëndimor.